10 Titles

All Books

Cover Image
ZEFIR-Materialien Bd. 19
Verwaltung besser machen/ZEFIR-Materialien Bd. 19: Vorschläge aus Wissenschaft und Praxis
Jörg Bogumil, Sascha Gerber, Hans-Josef Vogel
March 1, 2022
Cover Image
ZEFIR-Materialien Bd. 08
Kommunales Präventionsmonitoring/ZEFIR-Materialien Bd. 8: Konzept - Umsetzungspotentiale - Alternativen
David H. Gehne, Jörg-Peter Schräpler
November 17, 2020
Cover Image
ZEFIR-Materialien Bd. 04
Kommunalpolitik für Familien: Herausforderungen, Instrumente, Erfahrungen / ZEFIR-Materialien Bd. 4
Angelika Engelbert (Editor)
November 30, 2017