Public administration

10 Titles

All Books

ZEFIR-Materialien Bd. 19

Verwaltung besser machen/ZEFIR-Materialien Bd. 19: Vorschläge aus Wissenschaft und Praxis

Jörg Bogumil, Sascha Gerber, Hans-Josef Vogel
March 1, 2022
ZEFIR-Materialien Bd. 08

Kommunales Präventionsmonitoring/ZEFIR-Materialien Bd. 8: Konzept - Umsetzungspotentiale - Alternativen

David H. Gehne, Jörg-Peter Schräpler
November 17, 2020
ZEFIR-Materialien Bd. 04

Kommunalpolitik für Familien: Herausforderungen, Instrumente, Erfahrungen / ZEFIR-Materialien Bd. 4

Angelika Engelbert (Editor)
November 30, 2017